CuHoan.Com đã sưu tầm được hơn 84 đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán (word và pdf), gồm chương trình cơ bản lẫn phân ban. Đề gom từ mọi miền đất nước. Một số đề có kèm theo hướng dẫn chấm và đáp án hoàn chỉnh, có ma trận đề.

Chương trình toán lớp 10 khá là quan trọng trong 3 năm học ở phổ thông, đặt nền móng cho công cuộc chuẩn bị ôn thi đh sau này.  Các bạn học sinh ôn tập cuối hk 1 hoặc các thầy cô dạy toán lớp 10 nên tham khảo bộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn toán này.

đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán, de thi hoc ki 1 lop 10 mon toan

Hình: Mẫu thang điểm, đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán

Điều đặc biệt là bộ đề kiểm tra toán 10 hk 1 này có giới thiệu mấy đề trắc nghiệm khách quan, các câu dạng như dưới đây.

Ví dụ như: Khoanh tròn câu trả lời đúng:

Đỉnh của Parabol y = x2 – 2x +2 là :

A. I(-1;1)     B. I(1;1)     C. I(1;-1)     D. I(1;2)

Đường tròn (C): x2 + y2 + 2x – 4y – 4 = 0 có tâm I, bán kính R là :

A. I(1 ; -2) , R = 3

B. I(-1 ; 2) , R = 9

C. I(-1 ; 2) , R = 3

D. Một kết quả khác.

Địa chỉ tải bộ đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán (84 đề kiểm tra):

Download

Đối tượng sử dụng: Học sinh lớp 10, thầy cô dạy toán 10 hoặc các bạn muốn xem chương trình toán lớp 10 học kì 1.

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn toán các lớp THCS (6, 7, 8, 9)