Hôm nay, CuHoan.Com chuyển sang chuyên môn Hóa một tí đó là cung cấp các ma trận và đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 8  năm 2013 đến bạn đọc bao gồm các đề lớp 8 Hóa học định dạng Pdf và Word.

đề thi học kì 1 môn hóa 8, de thi hoc ki 1 mon hoa 8

Hình: đề thi học kì 1 môn hóa lớp 8

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn toán các lớp THCS (6, 7, 8, 9)

Ở dưới đây, chúng tôi đưa ra 2 đề kiểm tra hóa học mẫu học kì I, xem trước khi tải bộ đề

Mẫu 1 đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm 2013

Thời gian: 45 phút

I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong một nguyên tử thì:

A. Số p = số n               B.Số p = số e .           C.   Số n = số e        D.Số n + số p = số e .

Câu 2: Một vật bằng sắt để ngoài không khí, sau một thời gian bị gỉ. Hỏi khối lượng của vật này thay đổi như thế nào?

A. Tăng                         B. Giảm            C. Không thay đổi      D. Không xác định  được

Câu 3: Khi thổi hơi thở vào dung dịch canxi hiđroxit (nước vôi trong). Em quan sát thấy hiện tượng gì trong ống nghiệm chứa dung dịch canxi hiđroxit?

A. Dung dịch chuyển màu đỏ

B.  Dung dịch không có hiện tượng

C. Dung dịch bị vẫn đục

D. Dung dịch chuyển màu xanh

Câu 4: Thể tích của hỗn hợp gồm 1,25mol khí SO2 và 0,25 mol khí O2 ở đktc  là:

A. 3,36 l                B. 28,0 l                      C. 33,6 l              D. 44,8 l

Câu 5: Một bình cầu trong đó đựng bột đồng và không khí được đậy nút kín. Đun nóng bình cầu một thời gian cho phản ứng hoá học xảy ra. Hỏi khối lượng bình thay đổi như thế nào?

A. Tăng                B. Không thay đổi           C. Giảm                    D. Không xác định  được

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Al(OH)y    +    H2SO4   —–>   Alx(SO4)y   +   H2O

Hãy chọn giá trị của x và y  sao cho phù hợp

A. x = 2, y = 3         B. x = 3, y = 2       C. x = 1, y = 2      D. x = 2, y = 1

II/ Tự luận (đề thi hk 1 hóa 8): (7 điểm)

Bài 1:(2 điểm) Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau:

a- ? Na  + ? -> 2Na2O

b- Zn  +  ? HCl  ->  ZnCl2  +  ?

c- ?Al  +  ?CuCl2  ->  2AlCl3  + ?

d-  ?K      +    2H2O     -> 2KOH    +   ?

Bài 2:(2 điểm) Một hợp chất có công thức hóa học Fe2O3. Hãy tính thành phần % về khối lượng của mỗi nguyên tố có trong hợp chất đó.

( Fe = 56, O = 16 )

Bài 3: (3 điểm) Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam kẽm vào axit clohydric (HCl), thu được dung dịch muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hidro.

a- Viết phương trình hóa học xảy ra.

b- Tính thể tích khí hidro ở đktc thu được sau phản ứng.

c- Tính khối lượng cúa axit HCl tham gia phản ứng.

( Zn= 65; H = 1; Cl = 35,5)

 

Mẫu 1 Đáp án đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 8 2013

Thời gian: 45 phút

I/ Trắc nghiệm: (3đ)

1/Nguyên tử X có khối lượng bằng ½ khối lượng nguyên tử Silic. Nguyên tử X thuộc nguyên tố:

A/ Cacbon                  B/ Ni tơ                   C/ Magiê                        D/ Ôxi

2/ Hóa trị của Fe trong Fe(OH)2 và Fe2(SO4)3 lần lượt là:

A/ II và III                 B/ III và II             C/ II và I                     D/ II và IV

3/ Phân tử khối của hợp chất tạo bởi Al và NO3 là:

A/ 89                          B/ 213                     C/ 143                        D/ 267

4/ Cho sơ đồ phản ứng:

Fe(OH)y + H2SO4   -> Fex(SO)y + H2O

Biết x khác y  , giá trị x, y là :

A/ x = 2; y = 3           B/ x =1; y = 2         C/ x = 3; y = 2             D/ x = 2; y = 4

5/ Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 0,25 mol phân tử N2 là:

A/ 7 lít                        B/ 5,6 lít                 C/ 6,5 lít                      D/ 11,2 lít

6/ V1 là thể tích của 1 gam khí HiĐrô , V2 là thể tích của 1 gam khí Ôxi ( ở cùng điều kiện) thì:

A/ V1 > V2                 B/ V1 = V2              C/  V1 < V2           D/ Không so sánh được

II Tự luận (đề thi hk 1 hóa 8): (7đ)

1/ Cân bằng các phương trình sau: ( 2đ)

K + O2    ->  K2O

Al + O  -> Al2O3

                          Mg + HCl  -> MgCl2 + H2

NaOH + Fe2(SO)4   -> Fe(OH)3 + Na2SO4

2/ (2đ)

a/ Hãy tìm khối lượng của :

-         1 mol phân tử CuO, 0,2 mol phân tử NA2O

-         2 mol phân tử SO3 , 0,5 mol phân tử H2SO4

b/ Hãy tìm thể tích ( Đktc) của ;

-    1 mol phân tử CO2 , 2 mol phân tử H2

-         1,5 mol phân tử O2 , 0,5 mol phân tử CH4

3/ (3đ) Cho 2,8 gam sắt phản ứng hết với dung dịch axít clohiđríc HCl, ta thu được muối sắt II clorua FeCl2 và khí H2

a/ Viết và cân bằng phương trình của phản ứng

b/ Tính khối lượng muối FeCl2, và thể tích H2 thu được ở (đktc)

Địa chỉ tải bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm 2013 và đáp án

Download

Tìm ở Google:

  • Xem de kiem tra hk 1 mon hoa lop 8
  • đề kiểm tra hóa cuối học kỳ 1