Website CuHoan.Com xin giới thiệu hơn 8 đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 8 bao gồm file pdf, word và text. Đầu tiên các thầy cô dạy Lý lớp 8 xem 2 đề mẫu, sau đó nếu thích thì tải toàn bộ các đề kiểm tra mà CuHoan.Com đã sưu tầm, có địa chỉ kèm theo.

đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 8, de thi hoc ki 1 mon vat ly lop 8

Ma trận đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 8

* Phần 1: Xem một số đề kiểm tra mẫu hk 1 môn Vật lý lớp 8:

Đề mẫu số 01:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8
Môn Vật lý 8 (thời gian: 45 phút)

Câu 1: Có thể phát biểu như thế naò về vận tốc ?
A.Vận tốc được xác định bởi độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị           thời gian
B. Vận tốc được tính bởi công thức v =s/t
C. Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s
D. Các phát biểu A,B,C đều đúng.
Câu 2: Một xe chuyển động với vận tốc trung bình 36 km/h trong 45 phút.Trong 45 phút tiếp theo xe chuyển động với vận tốc trung bình là 42 km/h.Vận tốc trung bình của xe trong suốt đoạn đường là:
A. 30km/h        B. 40 km/h        C. 45 km/h        D. Khác với A, B, C.
Câu 3: Lực là đại lượng véctơ. Điều này có nghĩa là lực có các phần tử nào kể sau:
A. Gốc (điểm đặt?)                B. Phương và chiều
C. Cường độ (độ lớn)            D. Các phần tử A, B, C
Câu 4: Tàu chở dầu có trọng lượng 20000N và có phần vỏ tàu chìm dưới nước là 9m (coi vỏ tàu như vách thẳng đứng). Tàu trở một trọng lượng dầu gấp đôi trọng lượng tàu.Độ sâu tối thiểu của cảng là bao nhiêu để tàu chở dầu có thể cập bến cảng.
A. 18m        B. 27m        C. 31m        D. Khác với A, B, C
Câu 6: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng tới lực đẩy Ac-si-met:
A. Độ sâu chất lỏng mà vật được chìm tới
B. Khối lượng riêng của chất lỏng
C. Áp suất khí quyển trên mặt chất lỏng
D. Cả ba yếu tố A, B, C
Câu 7: Khi nâng tạ có trọng lượng 2500N lên cao 2m thì công nhỏ nhất sẽ thực hiện là trị số nào:
A. 50 kJ        B. 5kJ            C. 2500 J        D. 500 J
Câu 8: Để có công sinh ra phải có điều kiện nào?
A. Có lực tác dụng vào vật
B. Vật phải chuyển động
C. Có lực tác dụng làm vật chuyển dời theo phương không vuông góc với lực
D. Một điều kiện khác với A, B, C.
Câu 9: Cách làm nào kể sau đã dựa vào áp suất khí quyển
A. Uống nước trong cốc bằng ống hút
B. Lấy thuốc vào xilanh để tiêm
C. Hút xăng từ bình chứa của xe vào vòi

Đề mẫu số 02:

Đề thi học kì 1 lớp 8
Môn Vật lý lớp 8 ( 45 phút)

I/ Phần trắc nghiệm : (4.0 điểm)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động và đứng yên?

A. Chuyển động là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác được chọn làm mốc.

B. Chuyển động là sự thay đồi khoảng cách giữa vật này so với vật khác được chọn làm mốc.

C. Vật được coi là đứng yên nếu nó không nhúc nhích.

D. Vật được coi là đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc không thay đổi.

Câu 2: Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết gì?

A. Ô tô chuyển động được 36km.                              B   Ô tô chuyển động trong một giờ.

C  Trong mỗi giờ, ô tô đi được 36km.                        D. Ô tô đi 1km trong 36h

Câu 3: Hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe:

A/ Đột ngột rẽ sang trái.                                          B/ Đột ngột rẽ sang phải.

C/ Đột ngột giảm vận tốc.                                       D/ Đột ngột tăng vận tốc.

Câu 4: Điều nào sau đây là đúng nhất khi nói về áp lực?

A. Áp lực là lực ép của vật lên mặt giá đỡ.                B. Áp lực là lực do mặt giá đỡ tác dụng lên vật.

C. Áp lực luôn bằng trọng lượng của vật.                  D. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

Câu 5: Một vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Kết quả nào sau đây là đúng?

A. Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần

B. Vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm dần.

C. Vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi.

D. Vật đang chuyển động thì vận tốc của vật sẽ biến đổi

Câu 6: Điều nào sau đây là đúng khi nói về bình thông nhau?

A. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, lượng chất lỏng ở hai nhánh luôn bằng nhau.

B. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mực chất lỏng ở hai nhánh có thể khác nhau.

C. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, không tồn tại áp suất chất lỏng.

D. Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở hai nhánh luôn có cùng độ cao.

Câu 7: Trong công thức tính lực đẩy Ác-si-mét F = d.V . Các đại lượng d và V là gì ?

A. d là trọng lượng riêng của vật, V là thể tích của vật.

B. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chổ.

C. d là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích của vật.

D. Một câu trả lời khác.

Câu 8Một vật nằm trong một chất lỏng. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về các lực tác dụng lên vật?

A. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét, hai lực này đều
có phương thẳng đứng. Trọng lực có chiều từ trên xuống dưới còn lực đẩy Ác-si-mét có chiều từ dưới lên trên.
B. Vật nằm trong chất lỏng chiụ tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Ác-si-mét, hai lực này đều
có phương thẳng đứng và cùng chiều từ trên xuống dưới.
C. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là trọng lực P.
D. Vật nằm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực duy nhất là lực đẩy Ác-si-mét.

II. Phần tự luận (6.0 điểm)

Câu 9: (1.5 điểm) Lực ma sát trượt, lực ma sát lăn và lực ma sát nghỉ là gì ?

Câu 10: (2.5 điểm) Một ô tô đi đoạn đường đầu dài 120m hết 30s, đoạn đường sau dài 60m hết 30s.

Tính vận tốc trung bình của xe trên mỗi đoạn đường và cả hai đoạn đường ?

 Câu 11: (1.0 điểm) Lực đẩy Ác-si-mét là gì ?

Câu 12: (1.0 điểm) Một người đứng trên sàn nhà, tác dụng một lực lên mặt sàn là 600N, diện tích tiếp

xúc hai  bàn chân là 0,04m2. Tính áp suất của người đó tác dụng lên mặt sàn ?

* Phần II: Các thầy cô tải Ma trận và 8 Đề thi cuối học kì 1 môn Vật Lý lớp 8 (Text, Word)

Download

 

Thông tin:
Nguồn đề: Sở Giáo dục các tỉnh, Sách Vật Lý 8, Diễn đàn VietMaths
Đối tượng sử dụng: Học sinh lớp 8 ôn thi môn Lý cuối hk I, người dạy khối 8 môn Lý.